+359 2 4916157

Петте най-търсени умения и защо точно те

Естеството на работата е в постоянно развитие и промяна и затова не е чудно, че работодателите все повече търсят хора с определени умения, които ще им помогнат да имат успех в бъдеще. Кои са тези умения и защо точно те се търсят?

  1. Адаптивност

В бързо променящата се работна среда никой не може да си позволи да не се променя. Технологията се развива, индустриите се променят, а новите пазарни тенденции изискват бърз отговор. Работодателите оценяват по-високо кандидатите, които демонстрират способност да се адаптират към тези промени.

“Работодателите искат техните служители да могат да се ориентират по-бързо към новите роли или новите отговорности в променящата се среда и постоянно да повишават квалификацията си, за да са в крак с новите тенденции и това, което е пряко свързано с тяхната работа“ – казва  Ник Делианис , управляващ директор на Hays в Австралия & Нова Зеландия.

Как да покажете, че притежавате адаптивност?

Един от най-добрите начини е като посочите примери от предишни ваши позиции, където сте демонстрирали адаптивност. Това може да включва скорошни обучения или семинари на които сте присъствали, за да разширите уменията си или пък да разкажете за случаи когато сте се адаптирали към новите технологии и очаквания на клиентите. Използването на примери ви позволява ясно да докажете уменията си и да посочите как можете да добавите стойност към новия екип и компания.

  1. Аналитично мислене

Информацията се смята за „новото злато“ заради богатството от прозрения до които може да ни доведе. Тя помага да се стимулират бизнес решения в почти всяка индустрия и докато машините могат отлично да събират данни, то хората са тези, които трябва правилно да ги анализират и да извлекат полезната информация. “Аналитичното мислене се превърна в изключително търсено умение”, казва Майк Диксън, директор на NSW в Six Degrees Executive. “Тъй като всяка компания се стреми да работи по-ефективно и да стимулира възвръщаемостта на инвестициите, способността за анализ позволява вземането на информирани решения.”

Как да демонстрираме аналитично мислене

Потенциалните работодатели отново очакват доказателства за аналитични умения от страна на кандидата. Можете да използвате метода “STAR”, която означава “ситуация” (задаване на контекста за вашата история), задача (какво се изискваше от вас), дейност ( какво всъщност направихте) и резултата. Безсмислено е да говорите за резултата, ако не обясните първо ситуацията и действията, които сте предприели, за да получите този резултат.

  1. Проактивен подход

В дигиталната ера, когато повечето работи се роботизират , присъщите „човешки умения“ ще се търсят усилено. Докато роботите трябва да бъдат програмирани, то хората са способни да вземат самостоятелни решения, да проявяват самоинициатива и креативност. Все повече ръководители на компании твърдят, че проактивния подход прави организациите по-гъвкави и им помага да се развиват по-бързо и по-лесно. Нужен е персонал, който да бъде достатъчно активен и да допринася с нови идеи, като в същото време е готов да приема критики, дори когато са негативни.

Как да демонстрираме, че притежаваме проактивност?

Един от начините е да създадете разказ, който да стане част от автобиографията ви и да обясните как сте постигнали желани цели. Опишете средата в която сте били, предизвикателствата, които са били пред вас и покажете на интервюиращия как сте постигнали целта си.

  1. Емпатия

Благодарение на цифровите технологии днес ние разполагаме с безпрецедентен достъп до информация и можем бързо и лесно да намерим решение на повечето проблеми. Като следствие повечето организации търсят методологии, които да са насочени към хората и искат да поставят в центъра на бизнеса си клиента.

Как да демонстрираме, че притежаваме емпатия?

Все повече организации търсят кандидати, които са съпричастни към нуждите на клиентите. Емпатията става все по-ценна и е добре по време на интервю кандидатите да могат да покажат, че винаги разглеждат проблема и през гледната точка на клиента. Хубаво е отново кандидата да има поредица от примери с които да докаже това твърдение.

  1. Гъвкавост

Скоростта с която се променя средата е причина работодателите да търсят и друго не по-малко важно качество у кандидатите си: гъвкавост. В обстановка в която всичко се променя, трябва да се чувствате комфортно и можете да започнете даден процес отначало, ако е необходимо. Ето защо гъвкавостта е толкова важна.

Как да покажете, че сте гъвкави?

Добре да е опишете процес на промяна и как ефективно сте се справили с него. Какво е било преди да започне промяната, как е протекла и какво сте постигнали. Използвайте ключови думи, които да описват промяната и подчертайте вашите действия и какво сте получили като резултат.

Наясно сме, че утрешното работно място ще изглежда по много по-различен начин от днешното. За да може да имате бъдеще в него, постарайте се да докажете, че притежавате тези пет умения. Тогава бъдещето няма да ви тревожи.