+359 2 4916157

Петте въпроса, които страхотните кандидати задават по време на интервю

Бъдете честни. Вдигнете си ръката, ако смятате,че частта от интервюто в която задавате въпроса : „Имате ли въпроси към нас?“ е напълно загубено време.

Така си й мислех.

Проблемът е,че повечето кандидати слабо се интересуват от вашите отговори. Те се надяват да изглеждат по-умни като задават интелигентни въпроси. За тях какво питат има по-голямо значение от това, какво вие отговаряте.

Това не важи за онези кандидати, които наистина искат да разберат повече за вашата компания, защото имат искрено желание да станат част от нея.

Ето пет въпроса, които страхотните кандидати задават:

1.Какво очаквате от мен да свърша в рамките на първите 60 или 90 дни от назначаването ми?

Те очакват конкретен отговор на този въпрос,защото не желаят да изгубят седмици или месеци в „опознаване на компанията“.  Тяхното желание да се откроят веднага.

2.Кои са качествата,които притежават всички, дефинирани като „най-добри“ служители в компанията?

Страхотните кандидати искат да станат „най-добрите“ дългогодишни служители на компанията. Всяка организация е различна и съответно има общи качества, които притежават всички  „най-добри“ служители на компанията. Може би вашите най-добри служители работят повече часове от другите. Възможно е креативността да е много по-важна от методологията. Може би привличането на нови клиенти е по-важно, отколкото изграждането на дълготрайни взаимоотношения със съществуващите вече.

Страхотните кандидати искат да знаят това,защото : а) се интересуват дали пасват на този профил и дали притежават такива качества б) ако имат такива качества, то те искат да станат „най-добрите“ служители на компанията.

3.Кои са наистина нещата, които носят резултати на компанията?

Служители са инвестиция и всеки служител трябва да генерира положителна възвръщаемост в замяна на заплатата, която получава. В противен случай,защо да получават заплата?

Във всяка позиция има дейности, които определено водят до различни резултати. Вие имате нужда хората от отдела по човешки ресурси да запълнят тези отворени позиции, но не просто да намерят кандидати, а да намерят най-правилните кандидати, защото това ще ви донесе по-бързо изпълнение на бюджета и по-малки разходи за обучение на персонала.

Страхотните кандидати искат да знаят какво наистина има значение и води до по-добри резултати. Те са наясно,че успехът на компанията означава,че те също ще имат успех.

4.Какво правят служители в свободното си време?

Щастливите служители: а)харесват това, което правят б) харесват хората с които работят

Това,което страхотните кандидати искат да знаят, че те наистина имат основателна причина да паснат на позицията, защото в повечето случаи те имат повече от една възможност.

5.Как планирате да се справите с……?

Всеки бизнес среща предизвикателства: технологични промени, нови конкуренти навлизат на пазара, сменят се икономическите нагласи и т.н.

Кандидати могат да виждат вашата компания, като стъпало в тяхното кариерно развитие и да се надяват на по-нататъшно израстване. Те искат да са сигурни,че ако решат да напуснат компанията , то това ще се случи по тяхно желание, а не защото икономическите условия са ви заставили да прекратите дейността си.

Попитайте така: „Аз интервюирам за позиция в магазин за велосипеди. Една миля по-надолу на същата улица друг магазин за велосипеди планира да стартира дейност. Какви мерки ще предприемете,за да избегнете конкуренцията?“ . Друг пример: „Вие имате ферма за отглеждане на пилета. Как ще се справите с проблема за изхранването на пилетата при нарастващите цени на фуража?“

Страхотните кандидати не искат просто да знаят какво мислите вие; те искат да чуят какво планирате  и как те се вписват във вашите планове.

По материали от www.inc.com

 

02 4916157

Chiarli007