+359 2 4916157

Малки тайни с които да откроите СВ-то си

23

Малки тайни с които да откроите СВ-то си

Първата “визитка” с която се представяте пред евентуалния си работодател е вашето СВ. Ето защо е от ключово значение то да се открои от множеството други СВ-та и така да получите покана за интервю.
Как да постигнем това?
Ето някои малки тайни, които могат да ни бъдат от полза.

Винаги, когато имате възможност изпращайте СВ-то си в pdf file, защото така има много по-компактно и подредено.
Масовото разбиране на кандидатите е, че с едно СВ могат да кандидатстват за всяка позиция, която им хареса. За съжаление това е далеч от истината.

1. Акцентирайте върху фактите, които работодателя очаква да намери във вашето резюме

Дори да се изисква мотивационно писмо, за позицията за която кандитствате, бъдете сигурни,
че специалистите в подобра ще гледат много повече вашето СВ. За да ги накарате да прочетат
вашето резюме в него трябва да има ключови думи, които да подсказват,че вие сте правилния
кандидат за тази позиция. Да предположим, че за позицията, за която кандидатствате се търси човек, който има опит с конзоли за игри. Вие сте запален геймър и имате такъв опит, но като хоби.В нито една от позициите, които сте заемал като служител не се изисквало такъв опит и дори
да направите подобрно описание на всяка една от тях, никой няма да разбере, че притежавате такъв опит.
Какво можете да направите в този случай? Включете кратко резюме в което да разкажете за опита си с конзолите за игри и по този начин да се представите като кандидат, който има нужните знания.
Възможно е кариерното ви развитие да е протекло в компании с различни сфери на дейност и да
имате доста разонообразен опит. Нужно ли е например да описвате всяка една от тях, ако тя не е
релевантна към това, което в момента търси работодателя? Не. Тук по-скоро се фокусирайте и наблегнете само на тези позиции, които ще създадат представа, че имате уменията, които се търсят.
Ако разполагате с титли, сертификати, които се изискват да заемете тази длъжност, на всяка цена
ги опишете.

24

 

2. Бъдете конкретни

Разкажете за вашият конкретен опит в дадена област или по даден проект. Използвайте термините и индустриално-специфичния език, който се използва за този отрасъл или индустрия, за да покажете знания. Ако имате награди или конкретни постижение на всяка цена ги избройте.

3. Цифрите в СВ-то струват повече от 1000 думи

“Една снимка струва повече от 1000 думи” – чували сте този израз, предполагам. Ако трябва да перефразираме “цифрите във вашето СВ ще струват повече от 1000 думи”. Разкажете с цифри историята на кариерното си развитие: с колко процентът е нараснал бизнеса на компанията благодарение на вас и вашия екип, какви разходи сте съкратили, какви срокове за изпълнение на целите сте имали, какъв персонал сте назначил или управлявал и т.н. Всичко това ще даде много по-ясна представа за вас и вашите възможности.

4. “Език мой, враг мой” – Чудомир

Дяволът се крие в детайлите. Проверете внимателно правописа, граматиката и вижте дали няма
евентуални пунктуационни грешки. Те могат да станат причина вашето СВ да бъде отхвърлено.
Помолете ваш приятел да прочете внимателно СВ-то ви, за да се уверите, че не сте пропуснали нещо.Грешките могат да ви струват интервю с компанията.

21