+359 2 4916157

Дали токсичната работна среда, изкривява чувството за това, което е приемливо?

Работата в токсична среда, може да промени разбиранията ви, за това, кое е приемливо и кое не на работното място, дори когато сте си тръгнали и вече не сте част от тази обстановка. Какво можете да направите, за да се справите с този проблем?

Според различни изследователи, хората работещи в токсична среда, често се биват лишени от чувствителност към лошото поведение и се оказва, че те не само са склонни да толерират такова поведение, но и да го приемат.

Ето какво пишат някои от тях: „ Работата в токсична среда е ужасна поради редица очевидни причини: неясни очаквания, нереалистично натоварване, тираничен шеф, токсични колеги…Но освен тези очевидни неща има и скрита цена, която служителите плащат и за която не си дават сметка. Ако останете много дълго в такава работна среда, можете да изкривите идеята си за това, кое е нормално и кое не. „

Накратко, тези, които работят в токсична среда, могат да започнат да приемат неприемливото поведение за приемливо и след това да пренесат тези си разбирания на бъдещи работни места.

От правна гледна точка, законодателството в областта на здравето и безопасността на работното място изисква те да бъдат доколкото е възможно физически и психически безопасни за всички служители. Това практически означава, че трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че работната среда не вреди на психическото здраве и не влошава състоянието на служителите.

Сигурно се питате дали вашето работно място отговаря на това описание?

Токсичната работна среда може да има много форми. Често срещани примери са:

  • Тормозът не само се позволява, но не се предприемат мерки, когато за него се съобщава
  • Психическият тормоз се приема като нормално поведение
  • Не се признава от мениджърите, че има конфликт и не се вземат мерки, той да се разгледа конструктивно
  • Служителите живеят с чувството, че трябва да ходят по „яйчени черупки“ и да внимават да не разстроят някого
  • Има интриги сред служителите и това води до лошо поведение, включително прехвърляне на вина на другите, дискретиране на колега и т.н.

Какво можете да направите?

В случай, че смятате, че настоящото ви работно място е токсично, най-добре е да проведете разговор с вашия директен мениджър или с отдел „Човешки ресурси“. Може би вашите действия ще доведат до промяна в културата на работното място и ще получите съдействие от мениджърите си. Помислете и дайте конкретни предложения как нещата ефективно могат да се подобрят и да се направят по различен начин.

Добре е да се фокусирате върху положителните предложения за подобрение, а не върху критики на текущото състояние. Помислете за успешни истории, които са се случили в други организации и помислете как те могат да се приложат във вашата компания.

Ако прецените, че обстановката на работното ви място няма шанс да се подобри, тогава помислете за смяна на компанията. Можете да се обърнете за съвет към независим консултант, който да ви каже как да най-лесно да си намерите нова позиция и също така да ви даде насоки как да преодолеете толерирането на неприемливо поведение.

Помнете, че не е нормално да се чувствате стресирани или нещастни от поведението на вашите колеги или мениджъри на работното място и не е нужно да приемате това за норма.