+359 2 4916157

make-my-cv2

 

Възможно е в процеса на подбор, компанията-работодател да Ви помоли за референции или референтно писмо. Какво представлява референцията и кога точно се използва?

Референцията или препоръката е официален документ,който трябва да бъде написан на бланка на компанията,която го издава. Съответно тя трябва да бъде написана в подходящият бизнес-стил. Референцията служи, за да потвърди знанията, уменията и постиженията на даден служител в компанията. Много често, когато кандидатите искат такива препоръки, те биват помолени да ги напишат сами и след това само да бъдат верифицирани от човека, който ще подпише документа. Реферанции (препоръки) могат да се използват в различни ситуации и ето тук примери за най-често срещаните:

  1. При кандидатстването за нова работа, много често новият работодател иска автобиографията на кандидата да бъде подкрепена със съответната референция,която да удостоверява написаното в СВ-то.
  2. След успешно преминаване на интервю с новия работодател е честа практика, преди да се предложи договор на избраният кандидат, той да бъде помолен да представи референции от бившите си работодатели
  3. Много често студентите, които искат да бъдат включени в различни курсове, трябва да представят референтни писма,който да съпътстват тяхната молба

Практиката е референцията да бъде написана от човек, който познава кандидата много добре. Това може да бъде негов колега или неговия шеф от предишни компании, човек, който има преки наблюдения за качествата и уменията на канидидата и може обективно да ги представи. Референцията трябва да бъде отговоря на истината не бива да въвежда в заблуждение по отношение на способностите на даден кандидат. За съжаление повечето работодотели нямат опит в писането на такъв документ и това може да ви изиграе лоша шега, защото този документ ще го ползвате и занапред.Ние бихме могли да ви съдействаме при съставянето му,  а също така и да коригираме по подходящ начин вече съществуващ такъв.


02 4916157

Chiarli007