+359 2 4916157

Езикът на тялото по време на интервю

Интервюто за работа може да бъде мъчително за много кандидати и със сигурност много от тях се притесняват как точно ще премине.

Ето уместни съвети в тази връзка, като започнем с това, което категорично трябва да избягвате:

 1.   Някои мениджъри твърдят, че могат да преценят даден кандидат в рамките на 30 секунди. Това до голяма степен се дължи на външния вид на кандидата и на невербалните сигнали, които идват от неговото тяло. Направете всичко възможно да спечелите присъстващите още с първото „Здравейте”, усмивката и начина, по който подавате ръка за поздрав. Избягвайте поздрава наречен „мъртва риба”, тоест да подавате ръката си вяло. Стиснете енергично ръката на човека, който ви поздравява, усмихнете му се искрено и задължително го гледайте в очите.
 2.   Седнете на стола, като се опитате да не се люлеете, клатите краката си, барабаните нервно с пръсти по масата, почесвате и т.н., защото ще изглеждате като човек, който не може да се съсредоточи и да остане фокусиран дори за няколко минути. Вие сте на интервю за работа, а не на среща с приятели. Виждала съм в практиката, случаи, когато клиентът елиминира даден кандидат като потенциален служител, защото си е позволил лукса да преметне небрежно глезена си върху коляното и да остане в тази поза по време на интервюто.
 3.   Избягвайте да разтривате врата и гърба си, дори да имате в момента схващане, защото тези жестове се тълкуват като незаинтересованост към разговора.
 4.   Не разтривайте и докосвайте носа си. Това подсказва, че не сте напълно честен и се опитвате да прикриете нещо.
 5.   Събирането и скръстването на ръцете говори за недружелюбност и неангажираност.
 6.   Кръстосаните и леко поклащащи се крака действа доста разсейващо и показва,че явно се намирате в неудобно положение.
 7.   Не гледайте с празен поглед. Това е поглед на човек, който се дистанцира от случващото се.

Какво бихме препоръчали:

 1.   Стойте с изправен и леко наклонен напред на стола си. Опитайте се да синхронизирате жестовете си с тези на говорещият. Това ще демонстрира ангажираност към разговора и съгласие с това, което се казва.
 2.   Покажете вашият интерес като демонстрирате ентусиазъм към това, което се дискутира в момента. Можете да клатите глава в знак на съгласие и да правите позитивни жестове.
 3.   Установете приемлива дистанция между вас и интервюиращия и не навлизайте в неговото лично пространство.
 4.   Бъдете умерени в използването на парфюми и различни аромати, които могат да предизвикат дори алергични реакции у отсрещната страна. Ако провеждащият интервюто получи главоболие от уханията, които се носят от вас, това едва ли ще бъде отчетено във ваша полза.
 5.   Когато се прави панелно интервю, уверете се,че удостоявате с поглед всеки от присъстващите, но нека погледа ви да не скача като топка за тенис от човек на човек. Нека най-голяма част от вниманието ви да бъде насочена към човека, който ви задава въпросите.
 6.   Възможно е да се наложи прекъсване на интервюто. В този случай покажете готовност да напуснете за малко стаята, за да осигурите лично пространство на интервюиращите.
 7.   Ако интервюто се води по телефона горещо препоръчваме да се изправите и да се разхождате, докато говорите. Това увеличава притокът на кръв към мозъка и можете да дадете по-добри отговори на поставените въпроси.

Сбогувайте се учтиво и внимателно.

След като сте задали няколко въпроса и сте получили отговори, можем да приемем, че интервюто е приключило. Не бива да губите все още конрол. Направете необходимото да стиснете ръката на интервюиращия със същата увереност с която сте го поздравили. Бъдете сдържани в жестовете след като напуснете стаята, а дори и самата сграда и едва когато сте в седнали удобно в колата си или таксито, можете облекчено да въздъхнете и да се отпуснете.

Comments are closed.